SHEFIDIGITAL

SHEFIDIGITAL  מספק שירותי הדפסה דיגיטלית בפורמט רחב וחיתוך לבתי דפוס ולחברות שמייצרות תצוגות ואביזרי קידום מכירות הזקוקות להדפסות וחיתוכים בכל כמות ובזמן קצר.

הודות ליכולות יוצאות הדופן של מכונת הדפוס הדיגיטלית Single pass שנרכשה בשנת 2017, מסוגלת חברת SHEFIPACK לעמוד בקיבולת הגבוהה בישראל של ייצור לוחות מודפסים ממגוון חומרים רחב. יכולות אלו מאפשרות לSHEFIPACK לספק ללקוחותיה חופש בדקורציה, חופש בכמויות, תגובתיות מהירה לשינויים בשוק וכל זאת תוך שמירה על יחס עלות תועלת מרבי.
באמצעות מכונות חיתוך השטנץ שברשותה, SHEFIPACK מסוגלת לחתוך לוחות ממגוון חומרים רחב ובגדלים ענקיים ובכך לתת מענה למגוון רחב של אפליקציות ולספק מוצרים לענפי תעשיה רבים.