סביבה ירוקה – איכות הסביבה

SHEFIPACK שמה לעצמה מטרה עילאית להיות מחויבת לעמידה בכל הדרישות והתקנים המחמירים בכל הקשור לשמירה על איכות הסביבה. המדיניות הסביבתית של חברתנו היא השאיפה למחזור כלל החומרים המשתתפים בתהליך הייצור והיא מיושמת לכל אורך תהליך הייצור.

החברה מייצרת את מגוון מוצריה מקרטון גלי ונייר, אשר מהווים חומרי גלם ידידותיים לסביבה. כמו כן- מרבית החומרים המשמשים אותנו ליצור מוצרינו הינם חומרים אורגניים ידידותיים לסביבה וניתנים למחזור. לפיכך אנו מקפידים שחלק מחומרי הגלם יופקו מנייר ממוחזר.

החברה דוגלת בשימוש מופחת בחומר הגלם ובתשומות הייצור – הזמנת לוחות הקרטון נעשית בהתאם לגודל האריזה או התצוגה, ובכך פחת התוצרת הינו נמוך משמעותית מהמקובל בענף. בנוסף, עודפי הייצור (פסולת הנייר והקרטון) נשמרים ונשלחים למחזור. צבעי הדפוס אשר משמשים את החברה בתהליך הייצור מבוססים על מים – לכן התקנו מערכת משוכללת לטיהור מי הצבע, איסופם ושליחתם למחזור, תוך עמידה בתקנים המחמירים ביותר.
פרט לכך החברה פועלת לאסוף ולשלוח למחזור את כל הפסולת שאינה אורגנית.

SHEFIPACK משקיעה לאורך הזמן מאמצים אדירים בשמירה על משאבי הטבע וצמצום הפגיעה בהם. לפיכך אנו משקיעים בציוד חדיש על מנת לצמצם את צריכת החשמל והמים במפעלנו, רוכשים ציודים שיסייעו באיסוף ובמחזור כלל אביזרי הייצור, פועלים בכל עת לייעול תהליכי עבודה וחותרים לרכישת חומרי גלם ידידותיים לסביבה.